PhDr. Jana Jebavá

Jana Jebavá (*1953) vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor bohemistika, dějiny umění a estetika. Doktorát získala v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Kromě toho, že přednáší dějiny umění a estetiky, se věnuje vlastní umělecké tvorbě v oblasti grafiky, malby, kresby a poezie. Za svá díla vyhrála několik medailí na mezinárodních bienále (Itálie, Polsko, Španělsko). Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Evropě i v Americe. 
Pro univerzitní nakladatelství Karolinum v Praze napsala autorské publikace Úvod do arteterapie a Kapitoly z dějin tance. Oba tituly se staly bestsellery a nezbytným studijním materiálem na mnoha humanitních fakultách. Svoje odborné články publikovala v různých časopisech a revue. 
V současné době se intenzivně věnuje lektorské činnosti, výletům za uměním a přednáškovým cyklům v rámci rodinné agentury.
Exkluzivní zastoupení zajišťuje agentura JABATO, jediný držitel licenčních práv k její tvorbě.
Aktuální nabídku uměleckých děl a reprodukcí Jany Jebavé naleznete ZDE.

© 2020 Všechna práva vyhrazena.