Foto

Přednášky, komentované vycházky, workshopy, výlety za uměním

Umělecké výstavy, prodej Dárků s příběhem

Koncerty, divadelní představení, talkshow, PR akce